Innovationsfabriken - Logo

Innovationsfabriken - pilot Gnosjöregionen växlar upp till Jönköpings län 

Innovationsfabrik Smålands ”Pilot Gnosjöregionen” har nu genomgått tre faser: Förstudie, projektutveckling & förankring och genomförande av pilot Gislaved (som varit drivhuskommun för projektet). Från den 1 augusti kommer Innovationsfabrikens arbete att integreras i projektet Innovation Runway som drivs av Science Park Jönköping i samarbete med Almi Företagspartner och Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Konceptet och lärdomarna kring Innovationsfabriken kommer därmed att bli länstäckande och en del av Innovation Runways helhetsperspektiv kring att bilda en innovationsprocess tillgänglig för länets små och medelstora företag.

Innovation Runway är ett projekt som fått finansiering från Eus regionala utvecklingsfond och Region Jönköpings Län för 3,5 år framöver. – Vårt mål är att skapa en väl beprövad innovationsprocess som kan fungera som en extern ”innovationsresurs” för länets små och medelstora företag, säger Gustav Österström, vd på Science Park i Jönköping.

Projektet genomför inspirerande aktiviteter där en identifiering av företagets idéer först mynnar ut i en innovationsstrategi för att sedan ges möjlighet att gå vidare till en öppen innovationsprocess där Innovationsfabrikens etablerade arbetsmodell ”Innovation Race” är ett av verktygen i verktygslådan.

- Det finns en vilja och behov hos företag såväl i Gnosjöregionen som i länet att öka förändringstakten för att möta allt snabbare omvärldsförändringar och ökad konkurrens. Innovation Runway ger små och medelstora företag verktyg att anta utmaningen och komma ut som vinnare med innovationer som genererar nya affärsområden, produkter och tjänster som resultat.

- Ett innovationsrace ger dokumenterade resultat mycket snabbare än traditionella utvecklingsprocesser. Innovationsfabrikens unika arbetsmodell handlar om att samverka, och att kraftsamla kompetens och resurser från olika områden vilket producerar innovationer utifrån behov, utmaningar, problem eller idéer som struktureras och paketeras utifrån en behovsidentifiering, marknadsanalyser, riskanalyser och resursbehov.  

54H Innovation Race i Värnamo

Nästa Innovation Race körs den 9 - 11 november i Värnamo. Varför sitta och vänta på jobb när du kan uppfinna affären själv? Tveka inte att höra av dig för mer information. 

Carola Öberg - telefon 076 830 3381

Om Innovation Runway kan du läsa här.