Innovationsfabriken - Logo

Ett omfattande första 72-timmars innovationsrace i Gnosjöregionen gav ett lyckat resultat.

Tretton utvecklingsprojekt – tre nya patentansökningar - åtta registrerade varumärken – och flera domäner – så visar resultaten från ett 72 timmars intensivt utvecklingsarbete och en omfattande samverkan.

Det råder inget tvivel om att det första 72H Innovation racet i Gnosjöregionen producerat och levererat ett lyckat innovationsresultat. Genom en omfattande interaktiv process och unik samverkan växer nya idéer fram till innovationer och nya affärsmöjligheter.

 - ”Vi skall bygga världens största utvecklingsavdelning här i Gnosjöregionen” säger Kaj Mickos. Visionen bygger på att skapa tillväxt genom samverkan. De två byggstenarna består av en kraftsamling av kompetenser som skall kombinera kunskaper genom en unik arbetsmodell, vilket inte bara genererar idéer utan faktiskt producerar innovationer, d.v.s. levererar resultat.

 

Första gången

Det var en unik samverkan som tog fart då åtta företag från Gnosjöregionen för första gången samlades för att tillsammans producera innovationer, helt enkelt uppfinna affärer. Nya affärsmöjligheter som under just detta 72 timmars race och mötespilot formades till utvecklingsprojekt.

Racet är en Vinnova utlysning för att utifrån behov lyfta fram utvecklingsprojekt som leder till tillväxt. Under racet kan medverkande entreprenörer söka finansiering från Vinnova för vidare arbete, genomförande och kommersialisering. Racet leds av Innovation Plant med Professor emeritus Kaj Mickos i spetsen, som också skapat arbetsmodellen "Innovation Race" och den arbetsmodell som integreras i projekt Innovationsfabrik Småland.

Dag 1 började med ett förberedande "market race"

Välkommen till hotell Åsen i Anderstorp, till Innovationsfabrik Småland och till Innovation Plants unika arbetsmodell 72H Race to Innovation! Efter en kort inledning och föreläsning av Kaj Mickos presenterade deltagande företag sina respektive verksamheter och förväntningar. Sedan påbörjades "Market Race" en innovativ övning. De medverkande delades upp i stall och team och skaparkraften började. Innovationshöjd? Först ut på marknaden? Testkörning? Snabbast?

Innovativ övning inför 72H Race to Innovation i Anderstorp i augusti 2014

 

 

 

 

 

 

Team Marknad                                                                                                                         Team Teknik

Längst till vänster i bild ser du Johanna Skans, Kalle Ekstrand och Jan Magnusson i "team marknad" som står inför svårigheter. Deras transportprodukt har kraschat tre gånger i testkörningen. I bakgrunden ses "team Arbetsgrupp Ett" spionera på deras prototypbygge av sugrör. Utan spaning ingen aning - eller omvärldsanalys kallas det visst.

Vinnarteamet längst till höger i bild. Marika Törnqvist, Lars Rubensson, Lars Inge Magnusson, Göran Bergqvist, Peter Ekwall i "team teknik" stod som vinnare i den innovativa övningen "Market Race". Det återstår att se hur de har tänkt lansera den på marknaden.

72 timmar countdown

Race start tisdag eftermiddag 26 augusti 15:00. Entreprenörer delas upp i två arbetsgrupper och back office deltagarna grupperas inom olika ämnesområden som redan nu laddas med frågor från arbetsgrupperna.  Under följande 72 timmar kommer back office att hantera och återkoppla med analyser, fakta och konstruktiv bakgrundsinformation till totalt 68 uppdrag som efterfrågas.


Medverkande företag

De flesta av de medverkande företagen är traditionella legotillverkare med specialitet inom formsprutad plast, tråddragning och plåt. Och när man stämplade in i Innovationsfabriken var det också stort fokus på teknik, material och tillverkningsmetoder. Utifrån kartläggning av problem, identifierades och utvärderades specifika behov, samverkansynergier och så började idélösningar för tjänster och produkter tas fram av respektive arbetsgrupp.

Back Office

Processen kan driva fram verkliga resultat för all förnyelse, som produktion, interna arbetssätt, tjänsteutveckling och samhällsutveckling. Att det blev så stort fokus på nya produktidéer och affärsmodeller från de medverkande företagen blev överraskande och satte fart på konstruktiva uppdrag till de sakkunniga i "back office" som var på plats för att bistå med omvärldsanalyser, kundhypoteser, fakta, identifiera nisch och unicitet.  Idéerna passar respektive företags produktionskompetens och kundkrets men kan också leda till helt nya affärsområden.


Behovsidentifierare

En framgångsfaktor är kunskap om det faktiska behovet och dess omfattning, ett analysarbete som integrerades i innovationsprocessen. Två av regionens större företag fanns på plats för att stödja processen med sitt kunnande runt utvecklingsarbete och global marknadserfarenhet. Det var Esselte Isaberg Rapids utvecklingschef Lars Inge Magnusson samt Gislaved gummis marknadschef Lars Rubensson.

- ”Vi är ett par företag som är med som s.k. behovsidentifierare. Vi som har en större organisation bakom oss och har gjort ett antal nischade val är ett område vi tror att vi kan vara en hjälpande hand till lite mindre företag när de skall ta strategiska val. Och dessutom hoppas vi få dem att våga öppna sina vyer lite och tänka utanför ramarna, att idéer tål att utmanas”, säger Lars Rubensson, marknadschef Gislaved gummi.

 

Cad Office

Vägledningen förstärktes genom avtalsjurist och patentombud som hann lämna in fem nya patentansökningar och registrera flera nya varumärken. Under 72 timmar lyftes idéer fram från byrålådan till skissblock och vidare till CAD-ritning. Ett flertal prototyper togs fram tack vare nattarbete från bl.a. Acron Formservice i Anderstorp och som levererades till en öppen visning när 72 timmars race to innovation flaggades i mål i fredags eftermiddag.

I mål

Fredag 29 augusti 15:00 levererades verkliga resultat genom prototyper, nyregistrerade varumärken, nya patentansökningar, presentationer, och illustrationer. Med en målsättning på åtta utvecklingsprojekt, d.v.s. ett för varje medverkande företag, mäts resultatet långt över förväntan till 13 utvecklingsprojekt – såväl individuella som samverkanprojekt.

Vinnova fanns på plats som observatör av racet. Deltagande företag kan söka vidare finansiering för att genomföra sina utvecklingsprojekt till kommersiella produkter och tjänster. 

-”Ja nästan alla innovationer kunde presenteras. Några är tills vidare hemliga för att ligga i pipeline för patentarbeten - och för att ta del av dem fick även besökarna skriva på en sekretessförbindelse” berättar Kaj Mickos.

 

Reflektioner

- Det är svårt att förmedla den drivkraft, kreativitet, kompetens och det engagemang som processen och de medverkande genomsyrar. Man måste vara där! Vi var ett trettiotal personer som taggade till tusen bearbetade olika delprocesser ibland till långt efter midnatt. Jag är stolt över att vara en del av detta team och att vi haft en transparent dialog vilket bygger nya nätverk som ger kraft till att driva projekten vidare framåt. Att idéerna t.o.m. genererade beställningar redan under racet ger en kvalitetsstämpel på behov och lösning.

I Gnosjöregionen är vi idag världsbäst på avancerad och effektiv produktion. Genom att kraftsamla kompetenser och kombinera kunskaper med nya och effektiva innovationsprocesser kan vi bli ännu mer konkurrenskraftiga. Motivationen som driver oss är densamma om har drivit regionens entreprenörer i alla tider. Varför sitta och vänta på jobb när man kan uppfinna affären själv? Detta 72 timmars race blev en startpunkt för en samverkan som ökar den innovativa kraften och skapar tillväxt.

Carola Öberg, projektledare Innovationsfabrik Småland
carola@gna.se

Telefon 076 830 33 81

Kaj Mickos, processledare Innovation Plant och mentor för Innovationsfabrik Småland
kaj@innovationplant.se

Telefon 070 970 80 81

 


 

De som var med

Alla medverkande


Företagscase

Innovation Race by Anderstorp Transportband

Innovation Race by Gisle Innovations

Innovation Race by Ingelsten & Co

Innovation Race by Isaberg Förlag

Innovation Race by Plastinject

Innovation Race by Quiptec

Innovation Race by SM Johannesson

Innovation Race by Stebro Plast

 

Mingelbilder

Bilder från presentationen