Innovationsfabriken - Logo

20140829 En unik samverkan tar fart

För första gången samlas åtta av regionens erfarna entreprenörer till en unik mötespilot, ett ”72H Race to Innovation” som genom samverkan skall skapa utvecklingsprojekt. Den tidsbestämda processen leds av professor emeritus Kaj Mickos. Ett unikt möte för att värdera behov, hitta möjliga idéer samt tillsammans formulera innovationer färdiga att testas på marknaden. De medverkande företagen representerar en mängd olika branscher, främst tillverkningsindustrin, varav några t.o.m. är konkurrenter. Tillsammans med sakkunniga kombinerar man varandras kunskaper och erfarenheter fram till målet att skapa individuella – eller gemensamma - pilotprojekt som leder till tillväxt.

Ja, totalt är det många aktörer och kompetenser som samarbetar för att just de medverkande företagens idéer skall förverkligas. Motivationen är densamma som har drivit Gnosjöregionens entreprenörer i alla tider. Varför sitta och vänta på jobb när man kan uppfinna affären själv?

Fredag den 29 augusti flaggas den tidsbestämda processen i mål. Klockan 15:00 öppnas dörrarna för allmänhet och press - då presenteras resultatet genom illustrationer och berättelser och upplevelser från alla åtta medverkande entreprenörsföretag. Välkommen in till hotell Åsen Anderstorp (Storgatan 20, Anderstorp). Ett enastående tillfälle att se vad kraften av en interaktiv 72-timmars process kan leda till.

Ladda ner PDF-dokument