Innovationsfabriken - Logo

En unik samverkan tar fart

”Varför sitta och vänta på jobb när man kan uppfinna affären själv?”

För första gången möts företagare i Gnosjöregionen för att tillsammans skapa utvecklingsprojekt. I en kraftsamling och intensiv interaktion skall företag som tillverkande underleverantörer i plastindustri och metallindustri under 72 timmar samverka för att utveckla möjliga idéer och formulera innovationer som öppnar för nya affärsmöjligheter. Även udda branscher som solenergi och förlagsindustri medverkar. Motivationen som driver oss är densamma som har drivit regionens entreprenörer i alla tider. Varför sitta och vänta på jobb när man kan uppfinna affären själv?

Det var en unik samverkan som tog fart då åtta entreprenörsföretag från Gnosjöregionen för första gången samlades för att tillsammans producera innovationer, helt enkelt uppfinna affärer. Nya affärsmöjligheter som under just detta 72 timmars race och mötespilot formades till utvecklingsprojekt. Racet baserades på en Vinnova utlysning för att utifrån behov lyfta fram utvecklingsprojekt som leder till tillväxt. Efter racet kunde medverkande entreprenörer söka finansiering från Vinnova för vidare arbete, som marknadstester.

Arbetsmodellen

Racet leds av Innovation Plant med Professor emeritus Kaj Mickos i spetsen, som också skapat arbetsmodellen "Innovation Race" och den arbetsmodell som integreras i projekt Innovationsfabrik Småland. Det är innovationsprofessor Kaj Mickos som leder den tidsbestämda och strukturerade processen och som nu – men i helt nytt format – kör sitt 43:e innovationsrace. När 72 timmar flaggas av, öppnas så dörrarna för kolleger, press och allmänhet att ta del av resultatet. Ett enastående tillfälle att se vad kraften av en interaktiv process kan leda till.

Arbetsmetoden

Åtta företag deltar. Det är erfarna entreprenörer som har bevisad förmåga att ta fram innovationer och genomföra kommersialisering av innovationer. Branscher är både tillverkande plastindustri och metallindustri men också 100-årigt bokförlag och nystartad innovatör inom solenergi. Till sin hjälp har de två av regionens större företag som har god erfarenhet av marknads- och utvecklingsarbete och som ställer sina kunskaper och nätverk till förfogande. Regionala resurser och sakkunniga sitter med som support för att ta fram t.ex. marknadsanalyser, finansieringsmöjligheter m.m.

Resultat

Tretton utvecklingsprojekt – tre nya patentansökningar - åtta registrerade varumärken – och flera domäner – så visar resultaten från ett 72 timmars intensivt utvecklingsarbete och en omfattande samverkan.

Det råder inget tvivel om att det första 72H Innovation racet i Gnosjöregionen producerat och levererat ett lyckat innovationsresultat. Genom en omfattande interaktiv process och unik samverkan växer nya idéer fram till innovationer och nya affärsmöjligheter. - ”Vi skall bygga världens största utvecklingsavdelning här i Gnosjöregionen” säger Kaj Mickos. Visionen bygger på att skapa tillväxt genom samverkan. De två byggstenarna består av en kraftsamling av kompetenser som skall kombinera kunskaper genom en unik arbetsmodell, vilket inte bara genererar idéer utan faktiskt producerar innovationer, d.v.s. levererar resultat.

Medverkande supportföretag: Gislaved gummi, Esselte Isaberg Rapid.
Processledare: Innovationsprofessor Kaj Mickos, team Innovation Plant. Innovationsfabrik Småland.
Sakkunniga inom områden som automation, industriteknik, juridik, affärsutvecklare, affärscoacher från Science Park systemet i Gnosjöregionen/Jönköpings län, Gislaveds kommun, Gnosjöregionens näringslivsråd, Almi, Linköpings universitet, Jönköpings tekniska högskola och Vinnova.

Läs allt om Mötespiloten 72H Innovation Race som genomfördes i september 2014 i Anderstorp här.  

Carola Öberg, Innovationsfabrik Småland telefon 076 830 3381