Innovationsfabriken - Logo

PRESENTATION

av resultatet från gruppernas arbete under 48H race to innovation för att skapa en grund för det fortsatta arbetet med innovationsfabriken i Gislaved och Gnosjöregionen.

 

RESURSINVENTERING

Exempel på spetskompetens för behovsstyrda utvecklings- och innovationsprocesser som läggs in i en "kompetensbank".

UPPFINNING AV AFFÄRER

Arbetsmodell för affärsinnovationer. Marknadsbehov styr utvecklingsprocess. Idébärare - ditt företag i Gnosjöregionen, dina kunder, innovatörer m.fl.

GNOSJOREGION CERTIFIED

Idé om stämpel på utveckling, produkter, tjänster och produktion i Gnosjöregionen. Gnosjoregion Innovation Excellence, Gnosjoregion Production Certifeid etc.

KOMPETENSPOOL

Insats 40 timmar? Om ett företag i regionen kommer till Innovationsfabriken med en idé för validering kan denna i utbyte mot att lägga 40 timmar egen kompetens i kompetenspoolen som Innovationsfabriken vid tillfälle kan avropa.  

STUDENTER

Tvärfunktionella kompetenser genom studentinsatser i utvecklingsprocesser. 

KONCEPTBANKEN

Erbjudanden och affärsförfrågningar från regionens företag. 
Idéer som söker vidareutveckling.  

STORA INNOVATIONSDAGEN

Projektet har som mål att ta fram 10 pilotprojekt och innovationer under 2014. På den årliga Stora Innovationsdagen bjuder vi in regionens samlade aktörer för att presentera Innovationsfabrikens aktuella affärsuppfinningar och koncept.
En inspirationskälla som visar möjligheter att förverkliga idéer.

GNO TO GRO AB

En regionalt engagerad finansiär som tillhandahåller långsiktigt kapital. En samverkan som skapar förutsättningar för regional tillväxt.
Gno To Gro kännetecknas av ledord som förtroende och integritet vilket manifesteras i att inget avtal blir så starkt som genom ett handslag.

ERBJUDANDE

Gno to Gro erbjuder dig som privatperson eller företag en möjlighet att investera i långsiktig utveckling i din bygd. Vi är en regional finansiär som tillsammans skall hjälpa bygdens företag med utvecklingskapital.

Gno = att arbeta träget och intensivt. Att knoga, slita eller att ligga i.

GNO TO GRO BOLAGSSTRUKTUR

För att förena våra krafter behöver vi skapa en unik organisation, där Gnosjöregionens företag och privatpersoner inbjuds till delägarskap. GNOTOGRO är ett aktiebolag med en bred ägarstruktur för affärsmässig samverkan i sann Gnosjöanda 2.0.

BEHOVSANPASSAD FINANSIERING

Varje enskild finansiering bedöms utifrån behov, risk och kommande affärsmöjligheter, med en tydlig exit till en ömsesidigt lämplig lösning för den motprestation som vi kräver från dig. Medel för detta kan finnas enskilt i eller kombination av ränta på lånat kapital, royalty på produkt, optioner och delägarskap av produkt eller bolag.