Innovationsfabriken - Logo

Innovationsfabrik Småland

Etapp ett- snabb förstudie och innovationsprocess

 Intresset att utvecklas är stort. Etapp ett i projekt Innovationsfabrik Småland genomfördes i ett 48H race to innovation - en unik förstudie.Nästan femtio deltagare med olika kunskaper och erfarenheter ställde sin tid, kunskaper och erfarenheter till förfogande. 

Arbetsgrupper, backoffice och back-backoffice identifierade problem, såg möjligheter och tog fram en arbetsmodell och finansieringsmodell till Innovationsfabriken.

TACK TILL
Deltagare i förstudien, 48H race to innovation, 4-6 november 2013:

Anders Ahlström Vd, Gislaved näringsliv AB
Andreas Wennermark  Patentombud, jurist Bergenstråhle & Lindwall
Anna Öhrwall Rönnbäck Universitetslektor Industriell ekonomi (civ ing, tekn dr, docent), Linköping
Ann Helen Sandberg Konsult, kvalitet- och miljösystem 
Annelie Svenningsson Rydell Regionförbundet, Jönköping
Bengt Gustafson Vd, konsult Aplexus AB
Bengt Palmquist Innovatör PLS Systems  
Betty Stjernströmer Mickos Projektledare 48H race
Björn Carlgren Film, reporter
Björn Syse  Designer
Camilla Kupferberg Wallin Näringslivsstrateg, Gislaveds kommun
Carina Johansson ('c) Politiker, Gislaveds kommun
Carl-Gunnar Karlsson Näringslivschef, Vaggeryds näringslivsråd
Carola Öberg Projektledare Innovationsfabrik Småland
Dan Friberg Vd Science Park och JBD
Fredrik Göransson Affärscoach, Science Park Jönköping
Frida Boklund Regionchef Företagarna Jkp län 
Hans Andersson Plastinject AB, ägare/styrelseordförande
Hans Reich Produktionslyftet, Chalmers
Håkan Unbeck Affärsjurist, Glimstedt Advokatbyrå
Ingalill Ebbesson Näringslivschef Gnosjö kommun
Jenny Jakobsson Affärsutvecklare, MBCI Sverige AB
Johan Carlstedt Huvudprojektledare Innovationskraft Sverige, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Kaj Mickos Ansvarig 48H race
Kenny Johansson Vd, Acron Formservice AB
Kjell Håkan Närfelt Chefsstrateg, Vinnova
Lars Aspling Konsult Aspling Konsult AB
Lars Ohlsén  Konsult, AUC Affärsutveckling
Lars Reinevik Vd, Anderstorps Mekaniska AB
Lars Warenmo Affärs- och finfnsrådgivare, Almi Jönköping
Lennart Olausson Konsult Senior Advisor Group 
Marie Johansson (s) Vice kommunalråd, Gislaveds kommun
Martin Johansson Vd, Stolab
Mats Jägstam  PhD, Vd, Tekniska Högskolan Jönköping
Mikael Heilman Kreativ ledare, Booster Reklambyrå AB
Mikael Pekkari  Företagsrådgivare, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,
Morgan Ryhman Vd, Plastic Engineering
Nader Asfani  Ph:D Professor, Forskning Jönköpings tekniska högskola
Niclas Palmgren  (m) Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande
Ola Ekman Entreprenör, inspiratör; Chalmers, Handelshögskolan Göteborg
Olof Hansson Processledare Innovation Plant
Patrik Lindström  Processledare Innovation Plant
Peter Z Bergvall Sälj, marknadsansvarig, Datea AB
Robert Sanell Business Analyst, ESBE AB
Robert Södergren Designer Innovation Plant
Stefan Nordin Företagsutveckling, Tillväxtverket
Sven-Inge Kjell Vd, Brostigen AB
Tito Salazar T-Rulle 
Tommy Bengtsson EU-projektsamordnare, Gislaveds kommun
Ulf Annvik Vd, Värnamo näringsliv AB
Viktor Björk Praktikant Processledning Innovation Plant
Åke K Johansson Göteborg 
Åke Ljunggren (s) Politiker, Gislaveds kommun