Innovationsfabriken - Logo

Innovationsfabrik Småland, etapp ett

Den 4-6 november, 2013 genomfördes en snabb förstudie till projekt INNOVATIONSFABRIK SMÅLAND. En kraftsamling av människor med olika erfarenheter och kunskaper lade grunderna till projekt Innovationsfabrik Småland. 

48H Race to Innovation


Målet med innovationsprocessen var att lägga grunderna till en innovationsfabrik som skall förädla idéer. Innovationsfabrik Småland handlar om att utveckla ett framtidsorienterat innovationssystem för näringslivet i Gislaveds kommun och Gnosjöregionen. I fokus står att stärka förutsättningarna och skapa en struktur för samhandling och produktion av innovationer i regionen.RESULTAT

* Arbetsmodell för Innovationsfabriken
* Organisation och verksamhetsbeskrivning
* Handlingsplan och tidplan
* Långsiktig finansieringsmodell
* Identifiering och uppstart av samverkansnätverk och resurser
* Beslut och konsensus om uppföljning och genomförande


PRESENTATION

Direkt efter racet, presenterades resultatet, vilket du kan ta del av här. Se även vår film som du hittar på startsidan.  

DELTAGARE

53 deltagare var med när grundstenarna till Innovationsfabrik Småland lades. En dynamisk grupp och kraftsamling av kompetens, kunskap och erfarenhet.