Innovationsfabriken - Logo

Till nytta för Gnosjöregionens företag

Hur jobbar ditt företag med utveckling av produkter, tjänster och processer? Hur uppfinner ni nya affärer? Vilka kunskaper har ert företag som kan hjälpa andra i regionen att producera innovationer?

Välkommen att delta i en kartläggning av Gnosjöregionens kunskaper och behov som genomförs via en webbenkät, som tar 15 minuter att besvara. En god investering för framtiden! Den ger er en direkt återkoppling och individuell analys om ert eget företags innovationsinriktning och prioritering. Ett underlag som kommer väl till hands för er framtida affärsstrategi. 

 

Ett brev att ladda ner

Brev om enkät (pdf)


Plan för genomförande av webbenkät

Start: 16 juni 2014
Mål: 20 augusti 2014

Du får ett kuvert per post med information och inloggningsuppgifter till webbenkäten www.inidkatoranalys.se/login.aspx


Full sekretess

Dina svar behandlas konfidentiellt. Resultatet presenteras i aggregerad/samlad form och ger en dokumenterad ökad kunskap och erfarenhet av regionens företag och utvecklingsbehov. En lärande analys som främjar det regionala utvecklingsarbetet och som kan komma att användas i forskningssyfte.

Ett projekt i samverkan

Enkäten är ett samarbete med Gnosjöregionens näringslivsråd (Vi som jobbar med näringslivsutveckling i Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Vaggeryd kommun och Värnamo kommun) och Tekniska Högskolan i Jönköping.


Projektpartners

Gislaved näringsliv AB
Anders Ahlström, näringslivschef
Telefon 070 563 7020

Vaggeryds näringslivsråd
Carl-Gunnar Karlsson, näringslivschef
Telefon 0393 678454

Gnosjöandans näringsliv
Ingalill Ebbesson, näringslivschef
Telefon 0370 33 10 00

Värnamo näringsliv AB
Ulf Annvik, näringslivschef
Telefon 070 698 78 48

Tekniska Högskolan i Jönköping
Joakim Brobäck, tekniklektor - industriell organisation och produktion
Telefon 070 590 60 35


För mer information, kontakta

Carola Öberg, projektledare
Telefon 076 830 3381 

Webbenkäten genomförs genom webbenkätverktyget Indikatoranalys.
Lars Aspling, handläggare
Telefon 070 752 64 56

 

Enkätarbetet finansieras av

Sparbanksstiftelsen Alfa
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Vaggeryds kommun
Värnamo kommun
Projekt Innovationsfabrik Småland