Innovationsfabriken - Logo

Projektorganisation


Projektledare


Carola Öberg
Telefon 076 830 3381
Projektägare


Gislaved näringsliv AB
Arenum
Anderstorpsvägen 24
332 36  Gislaved

Anders Ahlström (vd)
Telefon 070 563 7020


Styrgrupp

Niclas Palmgren (m), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Gislaveds kommun.

Marie Johansson (s), kommunalråd och oppositionsråd, Gislaveds kommun.

Stefan Tengberg, ekonomichef, Gislaveds kommun

Ann-Sofi Lindén, Gislaveds näringslivsråd, ESBE AB, Reftele 

Ulf Stjerneby, Gislaveds näringslivsråd, Junic AB, Gislaved

Claes Bergstrand, Gislaveds näringslivsråd

 

Projektpartners

Gislaveds näringslivsråd
(Anderstorp, Broaryd-Burseryd, Gislaved, Hestra, Reftele, Smålandsstenar-Skeppshult näringslivsföreningar)
Morgan Ryhman (ordförande)


Gnosjöregionens näringslivsråd

Anders Ahlström (näringslivschef, Gislaveds kommun)
Carl-Gunnar Karlsson (näringslivschef, Vaggeryds kommun)
Ingalill Ebbesson (näringslivschef, Gnosjö kommun)
Ulf Annvik (näringslivschef, Värnamo kommun)

 

Finansiärer

ETAPP 1: Förstudie 48H Race to Innovation 4-6 november 2013
Gislaveds kommun
Vinnova 
ETAPP 1 - 2 - 3: 1 oktober 2013 - 31 december 2014
Gislaveds kommun


 

 
EXTRAPROJEKT - ENKÄT: Genomförs 1 juni  - 15 september 2014 i samarbete med

Alfa-stiftelsen
Jönköpings Tekniska Högskola
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Vaggeryds kommun
Värnamo kommun


 

 


 


ETAPP 4 -5: Från 1 januari 2015 - 1 juli 2016
Vi arbetar för att säkra projektets långsiktighet.