Innovationsfabriken - Logo

Projektorganisation

Innovationsfabrik Småland är ett samarbetsprojekt mellan näringslivsorganisationer, företag och forskare. Tillsammans bygger vi ett gemensamt utvecklings- och innovationscenter för Gnosjöregionens näringsliv. Byggstenarna består av en resursbank och ett ständigt växande nätverk med regionala och externa experter.


Innovationsfabrikens mål är att - i samverkan - producera innovationer.

För oss är innovation detsamma som att uppfinna affärer. Det kan börja med en idé eller ett identifierat kundbehov, eller kanske bara viljan att förnya och förändra. Sedan kraftsamlas kunskaper från olika områden. En eller flera arbetsgrupper drivs framåt av en processledare. Även en eller flera designers är alltid på plats, vars roll kan variera beroende på uppdragets art. En tidsbestämd process sätts igång och vi kommer garanterat i mål. Metoden kallas "Innovation Race" och har utvecklats av professor Kaj Mickos som har lång erfarenhetav att producera innovationer med säkra resultat.


Upplev kraften av att vara flera!

Innovationsfabrikens viktigaste framgångsfaktorer är att kraftsamla kompetens och kombinera kunskap. Samtidens näringsliv är kunskapsberoende och de globala samhällsutmaningarna har förändrat förutsättningarna för innovation och förnyelse - en ensam uppfinnare på sin kammare har ersatts av innovationssystem där flera aktörer samverkar för att hitta lösningar, tillsammans. Innovationsfabriken är ett av dem.


Vi söker konsulter för uppdrag som

Processledare

Industridesigners

Kanske är du konsult i eget företag eller är du anställd och vill kombinera din tjänst med nya uppdrag. Du är ödmjuk och kan på ett konsultativt sätt samarbeta med beslutsfattare på alla nivåer. Som strukturerad, erfaren och affärsorienterad ledare, har du ambition och drive att kombinera kunskaper och leda utvecklingsprocesser i parallella perspektiv. Steg för steg, i ett intensivt fokus, från problem och idéstadie och utvärdering till färdig affär. Vill du lärda dig mer om hur du kan leda en unik innovationsprocess och nå resultat på kort tid?

Välkommen med din ansökan till

Carola Öberg
Telefon 076 830 3381
innovationsfabriken@gna.se

Gislaved näringsliv AB
Arenum
Anderstorpsvägen 24
332 36  GISLAVED

Tidsplan
Vi vill gärna ha din intresseanmälan och ansökan med CV till den 28 juli, men arbetar med löpande urval. Vi har som mål att under hösten teckna avtal med 2 processledare och 2 industridesigners. Utbildning och insikt i Innovationsfabrikens arbetsmodell och drift sker i samband med ett "72H Race to Innovation" i Anderstorp den 26 - 29 augusti.