Innovationsfabriken - Logo

INNOVATIONSFABRIK SMÅLAND

Innovationsfabriken är ett samarbetsprojekt mellan näringslivsorganisationer, företag och forskare.

Tillsammans bygger vi ett gemensamt utvecklingscenter för företag i Gnosjöregionen. Byggstenarna består av en resursbank och ett ständigt växande nätverk med regionala och externa experter. Med en unik, och mycket effektiv, innovationsprocess kan vi nå resultat på kort tid.

Tillsammans gör vi skillnadTillsammans gör vi skillnad

Samtidens näringsliv är kunskapsberoende och de globala samhällsutmaningarna har förändrat förutsättningarna för innovation och förnyelse - en ensam uppfinnare på sin kammare har ersatts av innovationssystem där flera aktörer samverkan för att hitta lösningar, tillsammans. Innovationsfabriken är ett av dem.

 

 

Uppfinna affärerUppfinna affärer

För oss är innovation detsamma som att uppfinna affärer. Vi har valt att använda ordet innovation i vid bemärkelse och arbetar med alla delar av den process som krävs för att skapa en kommersiellt framgångsrik produkt eller tjänst. Det kan börja med en idé eller ett identifiera kundbehov med också med ett problem eller utmaning. Vi hjälper dig att driva frågan framåt från utvärdering till färdig affär, steg för steg.  

 

 

Innovationsfabriken växlar upp

Innovationsfabrik Småland "Pilot Gnosjöregionen" har nu genomgått 4 faser: Förstudie, enkät och analysarbete, projektutveckling&förankring och genomförande av mötespilot Gislaved (som varit drivhuskommun för projektet).

Från hösten 2015 kommer Innovationsfabrikens arbete att inkluderas i projektet Innovation Runway där Science Park Jönköping, Almi Företagspartner i Jönköpings län och Internationella handelshögskolan i Jönköping är stödmottagare respektive samverkansparter. Lärdomarna och konceptet kring Innovationsfabriken kommer därmed att bli länstäckande och del av Innovation Runways helhetskoncept kring att bilda en innovationsprocess tillgänglig för länets företag.

48H En unik förstudie
NOVEMBER 2013. Projektets unika och handlingskraftiga förstudie, 48H race to innovation, blev en kraftsamling av kompetenser och erfarenheter som under dynamiska 48 timmar lade grunden till bygget av den virtuella fabriken.

ENKÄT
JUNI-SEPTEMBER 2014. Behovsanalys och kompetenskartläggning har genomförts i Gnosjöregionen, varav målgruppen SMF med 5-249 anställda svarade på frågor om tillväxtvilja, utmaningar och intresse för innovationsutveckling. 
 
MÖTESPILOT GISLAVED 
SEPTEMBER 2014 72H Innovation Race. Det var en unik samverkan som tog fart då åtta företag från Gnosjöregionen för första gången samlades för att tillsammans producera innovationer, helt enkelt uppfinna affärer. Nya affärsmöjligheter som under just detta 72 timmars race och mötespilot formades till utvecklingsprojekt.

 

MAJ 2015 24H Innovation Race. Återigen möttes entreprenörer för att i samverkan ta fram en ny innovation, som kan bli årets julklapp 2016. På Affärsracet 27-28 maj kördes ett 24H Innovation Race. 

MÖTESPILOT JÖNKÖPINGS LÄN
OKTOBER 2015. Nästa 72H Innovation Race planeras nu att genomföras i Värnamo under oktober 2015. 
 Läs mer här. 

AKTUELLT